hundemarked.no - Norges Største Hundemarked! [ Hund / Hundeutstyr / Rubrikk annonser / Kjøp / Salg / Stall / Debatt / Kurs / Nyheter / Webshop / Hundebutikk / AUksjon / Nettbutikk ]


 


Hestemarked.no
Hundemarked.no
Kjøp og Salg
VIP-hjemmesider
MIX-debatt
 Hundemarked.no
  · VIP-hjemmesider
  · Hund i media
  · Gode linker
  · Hundenavn
 Kjøp og salg
  · Hunder
  · Hundeutstyr
  · Halsbånd og seler
  · Hundeklær
  · Hundemat
  · Leker/ben/godteri
  · Liggeplasser
  · Reiseutstyr
  · Trening og dressur
  · Øvrig hund
 Bransjer
  · Kennel
  · Dyreklinikk
  · Oppdrett
  · Hundefor
  · Hundeskole
  · Pensjonat
  · Hundeutstyr
  · Omplassering
 Reklamere her?
  Les mer her!
Vilkår for bruk av Hundemarked.no!

1) Medlems-/årsavgiften beslastes automatisk én gang pr mnd. Den vil ikke bli refundert etter gjennomført bestilling. Pr dags dato er medlemsskapet på Hundemarked.no gratis!

2) Alt materiale på hundemarked.no skal du gå ut i fra er beskyttet i henhold til norsk lov (copyright-lovverk) og materialet kan ikke brukes, unntatt i tilfeller hvor bruk er tillatt i henhold til disse lover. Materialet kan ikke brukes uten skrtiftlig samtykke fra hundemarked.no

3) Som medlem på Hundemarked.no samtykker du til å gi Hundemarked.no til enhver tid oppdatert, fullstendig og korrekt informasjon på oppfordring, og å oppdatere denne informasjonen som påkrevet for å holde den oppdatert, fullstendig og korrekt. I motsattfall kan du slette VIPen din fra din medlemsside. Dette, samt VIPer som ikke har vært besøkt av eier i løpet av to måneder, vil bli informert med SMS til brukeren for å oppdatere informasjonen eller info om at VIP-siden vil bli slettet.

4) Hundemarked.no tar intet ansvar for feil i innhold på disse sider. Alt innhold, som faglig innhold, reportasjer, linkesider, VIP-sider, annonser, gjestebøker, chattesider, debatter og forum må leses og brukes for egen risiko.

5) Bruken av disse sidene skjer helt og holdent på eget ansvar, og hverken hundemarked.no eller andre ansvarlige har noe ansvar for skader/ tap/ datainfeksjoner som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn av disse sidene.

6) Vi bruker mye tid på å holde sidene oppdatert og korrekte, men det gis ingen garantier for at sidene er frie for feil, inneholder feilaktiv informasjon, eller falske/ useriøse annonser. Hundemarked.no fraskriver seg ansvar for innhold som blir linket til, innlagt i annonser, gjestebøker, linkesider, VIP-sider, chattesider, debatter/ forumer og faglig innhold.

7) Vi ser gjerne at innspill på feil, endringer og nyttig ekstrainformasjon blir gitt til oss på e-post (support@hundemarked.no). Innhold som stammer fra andre kilder er referert så godt som mulig. Opphavsmann er angitt der opplysning om denne er tilgjengelig.

8) Ved bruk av hundemarked.no forplikter brukeren seg til å følge norsk lov og andre offentlige reguleringer. Bruker skal ikke lagre, spre eller sende innhold fra tjenesten som strider mot vanlig folkeskikk. Bruker forplikter seg til ikke å bruke tjenesten mot vanlige regler for høflighet og moral. Overtredelser mot norsk lov vil bli anmeldt.

9) Ved bruk av MIX-debatten skal også forumreglene følges! Disse finner du her.

10) Bruker gir rettighet til hundemarked.no å modifisere, kopiere og publisere alt innhold på Internett og mobiltelefon som bruker har levert til tjenesten. Dette gjelder dog ikke private meldinger eller private chat-samtaler som er konfidensielle.

11) Som medlem hos Hundemarked.no godtar medlemmet at Hundemarked.no lagrer medlemmets personlige informasjon. Godkjennelsen kan når som helst oppheves. Hundemarked.no forplikter seg til ikke å benytte medlemmets personlige informasjon til andre formål og ikke gi de videre til tredje part. Unntak blir gjort i spesielle saker hvor denne informasjonen benyttes til å avdekke straffbare eller useriøse hendelser utøvet på Hundemarked.no.

12) For alle tjenester på Hundemarked.no, f.eks. rubrikkannonser, viper, medlemssider, auksjoner eller shop kan informasjon sendes ut som SMS-melding etter gjeldende satser, normalt kr. 10,- hvis ikke annet er oppgitt. Ved oppgraderinger av systemer som krever nedetid kan også en SMS-melding om hva forholdet skyles sendes ut. En SMS-melding kan også bli sendt ut når tjenesten er oppe igjen.

13) Vi er ikke ansvarlige for innholdet til annonsørenes annonser eller andre tjenester som blir tilbudt på disse sider. Heller ikke er vi ansvarlige for kvaliteten på annonsørenes hjemmesider eller riktigheten av innholdet til tjenestene som tilbys der.

14) Dersom en bruker krenker disse vilkårene har hundemarked.no rett til å fjerne all informasjon om brukeren og dens innlegg.

15) Bruker må kompensere for all ødeleggelser eller utgifter som beløper når det er anlagt en sak mot hundemarked.no eller noen av dets ansvarlige, hvis disse sakene er forårsaket som følge av brudd på disse vilkårene, eller en brukerkrenkelse mot en tredjepart.

16) Du gir Hundemarked.no tillatelse til fortløpende å komme med tilbud om nye gratis og betalbare tjenester etterhvert som disse utvikles og introduseres. Du gir også Hundemarked.no og dens samarbeidspartnere tillatelse til å kontakte deg via post, epost, telefon, SMS eller annet for å informere om aktuelle tjenester og produkter, herunder også informasjon og reklame.

17) Det er ikke tillatt å bruke Hundemarked.no til spredning av reklame eller direkte salg uten avtale med Hundemarked.no. Untatt fra dette er privat kjøp og salg som skal foregå i vårt rubrikkannonsemarked. Bedrifter og andre med næring henvises til å tegne avtale for bruk av bedriftsannonser eller annonsering. Emner eller innlegg i annonser, gjestebøker, linkesider, VIP-sider, chattesider, debatter/ forumer som strider med dette forbudet vil bli slettet, og brukeren kan bli utestengt. Dette forbudet er av hensyn til våre annonsører.

18) Hundemarked.no kan når som helst endre og oppdatere disse vilkår for bruk, og du som bruker bør derfor jevnlig besøke disse sider for å se etter endringer.

19) Tvister om eller forbundet med disse vilkår reguleres av norske lover. Søksmål om eller forbundet med vilkår, eller andre tvister vedrørende hundemarked.no og dets ansvarlige skal ha verneting ved domstolene i Oslo.Hundemarked.no, februar 2007.


[Vilkår] [Mix/Forum-regler] [FAQ] [Annonsere] [Om oss]
2002-2008 © Hundemarked.no - Norges største Hundeside!
Her kan du kontakte vår Kundeservice: Kontakt oss
Vi forbeholder oss for trykkfeil og feil i informasjon/spesifikasjoner.